Zákony týkajících se dluhopisů

V České republice jsou dluhopisy přímo i nepřímo ovlivňovány zákony. Proto Vám přinášíme jejich přehled s odkazy na ověřené webové stránky.

Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech

Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 374/2015 Sb. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu