CFIG SE II/2022

Finanční a investiční skupina CFIG přichází na trh s další atraktivní nabídkou pro investory. Jedná se o dluhopisový program samotné mateřské společnosti CFIG SE. Dne 25. 1. 2022 byl program schválen Českou národní bankou na 1 mld. Kč. Jedná se již v pořadí o druhou emisi, jejíž objem je 100 mil. Kč.

 

Tento typ dluhopisů lze považovat za základní kámen dluhopisových portfolií. Jedná se o dluhopis s nízkým rizikem, který přináší nadstandardně vysoký zisk vzhledem k riziku.

 

Účelem získaných finančních prostředků je využití investičních příležitostí v sektoru nemovitostí. Dceřiná společnost již v současné době vykazuje výborné výsledky a dokazuje, že má potenciál získat ještě větší podíl na trhu. Získaný kapitál tedy půjde do výkupu nemovitostí, u kterých společnost provádí krizový management a následně je využívá na pronájem nebo je se ziskem prodává.

CFIG (proklik na webové stránky) je česká, dynamicky rostoucí finanční a investiční skupina, která zaujímá důležité postavení na trhu hned v několika sférách. Společnost CFIG SE byla založena v roce 2012 a sídlo se nachází v Pardubicích. Společnost do roku 2020 vykonávala veškeré aktivity pod hlavičkou CFIG SE. V roce 2020 postupně začala měnit strukturu a rozrostla se do holdingové struktury. Ke dni emise je součástí skupiny 9 dceřiných společností, ve kterých mateřská společnost CFIG SE má 100 % vlastnický podíl.

 

Jedná se o široký záběr činností, které se navzájem doplňují a tvoří tak synergický efekt, který umožňuje stabilní růst společnosti. Toho jsou důkazem i výkazy společnosti, který i přes náročné podmínky ukazují velmi pozitivní výsledky. 

 

Za hlavní činnost společnosti lze označit financování - poskytování úvěrů širokému spektru klientů. Za druhou nejdůležitější lze označit realitní činnosti, po kterých následuje správa pohledávek. 

 

Za úspěchem společnosti stojí kvalifikovaný management s bohatými zkušenostmi v oboru, který je rozšiřován o absolventy s vysokým potenciálem. Pro věrnější obrázek společnosti si můžete pustit rozhovory s jejím vedením - rozhovory.

Kromě toho finanční skupina navíc demonstruje svůj potenciál a odhodlání tím, že každý rok navyšuje svůj základní kapitál.

Finanční skupina jako celek každý rok překonává očekávání. Již za první polovinu tohoto roku (2022) má obdobný zisk, jako za celý rok 2021, který už tak byl nad očekávání. Například hrubý zisk za prví pololetí 2022 má hodnotu 87 mil. Kč, kdy za rok 2021 měl hodnotu 93,6 mil. Kč. Celistvější obrázek o hospodaření lze najít zde. Konkrétní výkazy lze najít ve výročních zprávách

 

Výkazy ke společnosti lze najít zde:

CFIG SE - auditorská zpráva 2021

CFIG SE - auditorská zpráva 2020

CFIG - auditorská zpráva konsolidovaná 2021

CFIG - auditorská zpráva konsolidovaná 2020

 

Důležité dokumenty k emisi dluhopisů můžete nalézt zde:

CFIG SE - Prospekt

CFIG SE - Konečné emisní podmínky

CFIG SE - Stanovy

 

Detail emise

Emitent
CFIG SE
Název emise
Dluhopisy CFIG SE II/2022
Cílová částka
100 000 000 Kč
Datum emise
01. 05. 2022
Datum splatnosti
30. 04. 2025
Lhůta pro upisování
01.05.2022 - 30.04.2023
Jmenovitá hodnota 1 ks
100 000 Kč
Úroková sazba
8,5 % p.a.
Výplata úroku
Pololetně
Forma dluhopisu
Zaknihovaný
ISIN
CZ0003540205

Výpočet výnosu

ROČNÍ ÚROK 8.5 %

SPLATNOST 0 roky 9 měsíců

INVESTICE

min. 100 000,- Kč
max. 1 500 000,- Kč

ČISTÝ CELKOVÝ VÝNOS

PŮLROČNÍ VÝPLATA

HRUBÝ ROČNÍ VÝNOS